Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Språkbarnehager

Det finnes allerede barnehager med en tydelig språkprofil. Det vil si at det å lære et nytt språk inngår i barnehagens årsplan. I tillegg gjennomfører flere barnehager tidsbegrensede prosjekter der barna lærer engelsk eller fremmedspråk. Nedenfor finnes eksempler på barnehager som enten har a) en tydelig språkprofil gjennom året eller b) arbeider med tidsavgrensede prosjekter der engelsk eller fremmedspråk er i fokus.

Barnehager som har en tydelig språkprofil
Læringsverkstedet DoReMi Halden (engelsk)
Gaia Barnehus (spansk)
Hola Barnehage (spansk)
Sawat Dee Barnehage (thai)
Frogner International Pre - School (engelsk)
International School of Bergen (engelsk)
The Children's House (engelsk)
Der Deutsche Kindergarten (tysk)
Lycée Français René Cassin (fransk)
Ringsaker kommunes barnehager - eksempel fra Tømmerli barnehage (engelsk)
Barnehager som arbeider med tidsavgrensede prosjekter
Engelsk i barnehagen - Pilotprosjekt ledet av Bydel Frogner
Lek med engelsk i barnehagen (boken ble utviklet som et resultat av dette prosjektet)
Lillesand-prosjektet Polly put the kettle on. Engelsk i barnehagen.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.03.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret