Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Etterutdanning for lærere


Velkommen til etterutdanningskurs for lærere som deltar i prosjektet "Forsøk med fremmedspråk som felles fag på 6. og 7. trinn 2010-2012"

Disse nettsidene vil fungere som felles informasjonskanal for alle involverte i forsøket og vil oppdateres jevnlig.

I menyen til venstre finner du emnebeskrivelsen av kompetansehevingskurset, samt en oppstartspakke for skolene utviklet av Universitetet i Stavanger bestående av Håndbok for skoleleder/Håndbok for språklærer med videoopptak av rektor og lærer, et eksempel fra undervisning i tysk på barnetrinnet på Vigrestad Storskule, informasjon om Europeisk språkperm 6-12, m.m. Siden "Organisering av kurset" gir informasjon om samlinger.  

Det er utarbeidet en læreplan: "Læreplan for forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet". Den har vært ute på høring og er nå godkjent.

Nettstedet gir ellers informasjon om oppstartkonferanse, læringsressurser, informajon om tilsvarende prosjekter/undervisning i andre land, m.m.

Lykke til som deltaker i forsøket!

RAPPORTER:

Første delrapport fra SINTEF Teknologi og samfunn, publisert 27. sept. 2011

Andre delrapport fra SINTEF Teknologi og samfunn, publisert 19. oktober 2012

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 04.11.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret