Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Læringsressurser - fremmedspråk på barnetrinnet


På denne siden kan du finne undervisningsopplegg utviklet av lærere som deltok på etterutdanningskurset i det nasjonale pilotprosjektet Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet (2010-2012).

I det nasjonale forsøket var det mulig å følge to ulike modeller: progresjonsmodellen og introduksjonsmodellen.
Progresjonsmodellen: elevene fordypet seg i ett språk (tysk, fransk, spansk, russisk eller kinesisk) i to år.
Introduksjonsmodellen: elevene ble presentert for ulike språk i løpet av to år, fortrinnsvis tysk, spansk og/eller fransk.

I forsøk med fremmedspråk på barnetrinn deltok elever på 6. og 7. trinn, men de fleste av undervisningsoppleggene på denne siden kan benyttes på lavere trinn.

Noen opplegg er laget for ett språk, men kan lett overføres til andre språk. Andre opplegg er laget for flere språk.


Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 27.09.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret