Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Læremidler


På disse sidene finner du eksempler på læremateriell (bøker og digitalt) som kan brukes i fremmedspråkundervisning på barnetrinnet (fransk, russisk, spansk og tysk). De fleste læreverkene passer for elever på 6. og 7. trinn, noen er beregnet på enda yngre elever. Du finner også forslag til læremidler for engelsk 1. - 4. trinn.

Det er to modeller for fremmedspråkundervisning på barnetrinnet: progresjonsmodellen og introduksjonsmodellen. Progresjonsmodellen har som mål at elevene skal utvikle gode språkkunnskaper i ett fremmedspråk. Elevene får regelmessig undervisning i fremmedspråket i løpet av ett eller flere år på barnetrinnet, noe som sikrer god progresjon i språkutviklingen. Introduksjonsmodellen har som mål at elevene skal bli kjent med flere språk, og elevene får smakebiter av de forskjellige språkene. En del skoler har løst dette med å gi elevene tre måneder spansk, tre måneder tysk og tre måneder fransk. Sistnevnte modell brukes ved en rekke skoler for å hjelpe elevene med språkvalget på 8. trinn. De fleste av læremidlene det vises til nedenfor er utarbeidet med tanke på undervisning etter progresjonsmodellen. Eksempler på undervisningsmateriell spesielt utviklet for å gi smakebiter av språk etter introduksjonsmodellen, finner du HER.
Læremidler til fransk på barnetrinnet

 

Læremidler til russisk på barnetrinnet

 

Læremidler til spansk på barnetrinnet

 

Læremidler til tysk på barnetrinnet

Læremidler for engelsk, 1.-4.trinn

 

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Eva Thue Vold 11.04.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret