Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Medieoppslag


Her finner du lenker til medieoppslag om tidlig språklæring og fremmedspråkundervisning på barnetrinnet:

Klasse 6A ved Lyngheim skole i Mo i Rana lærer russisk - NRK Nordland

Spansk "tyvstart". NRK Vestfold 29.10.10

18 skoler i Nord-Trøndelag er igang med fremmedspråk på 6. trinn. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 28.09.10

Fem skoler i Vestfold er igang med fremmedspråk på 6. og 7. trinn. Fylkesmannen i Vestfold 15.09.10

Elevene er mer enn modne til minst ett nytt språk allerede i barneskolen. Debattinnlegg fra Karin Hals, Moss avis 10.08.10

Vigrestad storskule, Hå kommune, Rogaland: Tysk, fransk og spansk i barneskolen - NRK Rogaland 06.05.10

Slik kan barnehagen arbeide med språk. Barnehage.no 01.03.10 

Flere språk bra for hjernen. Barnehage.no 01.03.10 

Flerspråklighet bidrar til kreativitet. NRK Sámi radio 15.11.09 

Mosjøen skole, Nordland: Lærer spansk i barneskolen. Helgelans Arbeiderblad 01.09.10

Ljan skole, Oslo: Tidlig start gir språkglede - Aftenposten 23.09.2009

Ramberg skole, Moss: Deutsch macht Spaß - Østfold fylkeskommune 07.05.09

Fredheim og Moen skoler, Gran kommune, Oppland : Viktig prosjekt: Skolelederen motiverer for tidlig start - Oppland Arbeiderblad 16.01.09

Vigrestad storskule, Hå kommune, Rogaland: Tidlig start med fremmedspråk - Aftenbladet 01.04.08Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 07.09.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret