Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Prosjekter i andre land


På denne siden finner du lenker til informasjon om prosjekter med fremmedspråk på barnetrinnet i andre europeiske land.

 
EU

ELLiE - Early Language Learning in Europe 
Ellie er en longitudinell studie av fremmedspråkundervisning på barnetrinnet i syv europeiske land, bl.a. Sverige. Omtaler av den svenske delen av prosjektet finner du her:
Umeå Universitet - Positivt med tidig språkinlärning
Folkbladet - Forskare stödjer tidig språkinlärning

Europakommisjonen utga i 2006 en omfattende rapport om tidlig språklæring: The main pedagogical principles underlying the teaching of languages to very young learners. I rapporten gjennomgår forfatterne eksisterende forskning om emnet, de gir eksempler på god praksis, beskriver de viktigste pedagogiske prinsippene som ligger til grunn for fremmedspråkundervisning og -læring i barneskolen, samt gir en vurdering av hvilke følger disse prinsippene får for undervisningen. I rapporten kan du også lese om initiativ og prosjekter gjennomført i andre europeiske land. 

ECML (The European Centre for Modern Languages) utga i 2001 en samling artikler som beskriver prosjekter med fremmedspråk i barneskolen i mange europeiske land, samt i andre deler av verden (Australia, Canada, Hong Kong, USA). Les mer HER.

 
Danmark

I Danmark har det vært gjennomført et prosjekt med tysk/fransk fra 6. trinn. Evalueringsrapporten, utgitt av Det danske undervisningsministeriet, kan lastes ned her:
Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisningen - Kvalitativ undersøgelse af erfaringer med tidligere start på 2. fremmedsprog tysk/fransk fra 6. klasse. 

 
Tyskland

I delstaten Baden-Wurttemberg undervises engelsk og fransk på barnetrinnet. LES MER

 
Nederland

I Nederland prøver 15 barneskoler ut undervisning i kreative fag på engelsk eller tysk. LES MER.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Eva Thue Vold 20.08.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret