Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Teorigrunnlag


I forbindelse med forsøket med fremmedspråk på 6. og 7. trinn 2010-2012 har Fremmedspråksenteret utarbeidet et forskningsbasert notat om teorigrunnlaget for tidlig fremmedspråkundervisning. Notatet kan lastes ned HER.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Eva Thue Vold 28.05.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret