Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Tidligere prosjekter med fremmedspråk på barnetrinnet


Det har også tidligere vært gjennomført forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet. Fra 2005-2007 pågikk prosjektet "Forsøk med tidlig start med 2. fremmedspråk". Prosjektet involverte 12 skoler fra ulike deler av landet, og sluttrapporten viser at prosjektet var svært vellykket. Les mer om forsøket HER.

På bakgrunn av de positive erfaringene fra "Forsøk med tidlig start med 2. fremmedspråk", valgte Fremmedspråksenteret å videreføre satsingen på fremmedspråkundervisning på barnetrinnet ved å støtte tre nye prosjekter fra 2009. Disse prosjektene kan du lese mer om HER.

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Eva Thue Vold 05.05.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret