Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


Språk på barnetrinnet
I menyen under finner du blant annet tips og undervisningsopplegg for engelsk og fremmedspråk. Tipsene og oppleggene er forankret i Læreplanene for engelsk og fremmedspråk og tenkt som inspirasjon og supplement til eksisterende læreverk.
Engelsk
Spansk
Tysk
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 08.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret