Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


Habla con nosotros - En la clase

Den første spanskundervisningen skal være preget av lek og muntlighet, og med forholdsvis liten innsats kan man oppnå gode resultater i klasserommet.

Fremmedspråksenteret har laget ressursen «Habla con nosotros! - En la clase» Den består av et hefte med 10 kort med forslag til hvordan man kan ordlegge seg på spansk i overgangssituasjoner som er i klasserommet. Klipp ut og laminer kortene, så har du en fin ressurs lett tilgjengelig.

Habla con nosotros (hefte)
Ausencia (kort)
Recreo (kort)
Disciplina (kort)
Al final del día (kort)
Feedback (kort)
Excursión (kort)
Saludos (kort)
Trabajo en grupo (kort)
El tiempo (kort)
Trabajo individual (kort)
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 17.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret