Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

ANSATTE

 

 

Steinar Nybøle - leder (100 %)

Arbeidsområder: Faglig og administrativt ansvar for senteret
Bakgrunn: Cand.philol. fra universitetet i Oslo, dr.phil. fra universitetet i Kiel. 20 års erfaring innen lærerutdanning. Diverse lederverv i høgre utdanning.
Formidlings- og publikasjonsliste


Tlf: 69608221
Mobil: 45407578

EPOST
 

Berit H. Blå - seniorrådgiver (100 %)

Arbeidsområder: Tysk, vurdering, grunnleggende ferdigheter og Den europeiske språkpermen.
Bakgrunn: Cand.philol. tysk fra UIB, norsk grunnfag og lingvistikk delfag. Undervisningserfaring fra videregående skole og høgskole.

Tlf: 69608216
Mobil: 90695230
EPOST
 NN_ansatt_142.jpg  

Lekh N. Baral - høgskolelektor (100 %)

Arbeidsområder: Engelsk

Bakgrunn: 


Tlf:696 08 236
EPOST
 

Tina Buckholm - Seniorkonsulent (60 %)

Arbeidsområder: Webmaster, utadrettet virksomhet.
Bakgrunn: Bachelor med fordypning i tysk, PPU, mellomfag engelsk, fransk og IT fra HiØ.

Kontortid: mandag, onsdag, fredag
Tlf
: 69608217
EPOST
 

Elena Kristian- rådgiver (20 %)

Arbeidsområder: Russisk
Bakgrunn: Master i utdanningsledelse fra UiO. Cand.philol. (russisk språk og litteratur, engelsk, språkvitenskap). Videreutdanning innen pedagogisk ledelse og veiledning, IKT. Undervisningserfaring fra grunn- og videregående skole. Medlem av fagnemnda i fremmedspråk.

Kontortid: Mandag
Tlf
: 69608219
Mobil: 93070894
EPOST
 

Natali Seguí Schimpke- konstituert seksjonsleder for fremmedspråk (60 %)

Arbeidsområder: Leder for Seksjon for fremmedspråk. Spansk og FoU
Bakgrunn: Studier i spansk og tysk filologi ved Universitetet i Valencia (UV). Doktorgradsfag i fremmedspråk og didaktikk ved Universidad Politécnica i Valencia (UPV).
Undervisningserfaring fra private språkskoler, universitet og høgskole.

Kontortid: mandag, onsdag og fredag
Tlf: 69608225
EPOST
GiniLockhart-Pedersen_profile_bilde_142.jpg  

Virginia Lockhart-Pedersen - rådgiver (50 %)

Arbeidsområder: Engelsk

Bakgrunn: Hovedfag/Master: Spesialpedagogikk. Lese- og skrivevansker i engelsk som fremmedspråk

Tlf: 69608199
Mobil:91831849
EPOST
Solena_142.jpg  

Solena Pradayrol - rådgiver (50 %)

Arbeidsområder: Fransk
Bakgrunn: Studier i fransk, engelsk, kroppsøving og mat og helse. Undervisningserfaring fra ungdomsskole.

Tlf: 69608223
Mobil: 91893052
EPOST
Oeksenvaag_oeystein_142.jpg  

Øystein N. Øksenvåg - rådgiver (50 %)

Arbeidsområder: Øst-asiatiske språk og språkvalg

Bakgrunn: East Asian Studies fra UiO med fordypning i kinesisk språk. Har undervisningserfaring fra ungdomsskole og videregående.

Kontortid: mandag - onsdag - fredag
Tlf: 69608394
Mobil: 97179538
EPOST
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 07.08.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret