Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kontakt oss

 


Vår informasjonsbrosjyre om senteret er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og English
Telefon/Phone: +47 69 60 83 00

E-mail: info@fremmedspraksenteret.no

Besøksadresse/Visiting address
:
Høgskolen i Østfold
B R A veien 4
1783 Halden

Postadresse/Postal address:
Høgskolen i Østfold
Fremmedspråksenteret
Postboks 700
1757 Halden

Fakturaadresse/Invoice address:

971567376

NB! Oppgi referanse (customers ref): "16FRSPR/bestillers navn"

Hvis faktura sendes fra utlandet må også landkoden legges inn i adressen.
Adressen blir da: 9908:971567376

For fakturaer i PDF-format benyttes e-postadressen: invoice@hiof.no

Organisasjonsnummer/Norwegian Customer Number:

971 567 376
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.11.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret