Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Ambassadørbesøk

Fra:  27. Mai 2019 10:00  
Til:  27. Mai 2019 14:00
Sted:  Fremmedspråksenteret, HiØ
 
 

Fremmedspråksenteret og HiØ mottar besøk av Portugals og Brasils ambassadører til Norge.

Arendal vgs. har tilbud om portugisisk på skolen og på nett. De deltar også under besøket.

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 01.11.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret