Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Samarbeidspartnere/Partners

 

Institusjon/Institution Avtale inngått/Date of signature
Camões (portugisisk) 29. april 2014
Confucius Institute in Bergen (kinesisk) 29. oktober 2014
The U.S. Norway Fulbright Foundation (amerikansk-engelsk) 26. juni 2017
Goethe (tysk) 8. januar 2016
Institut français (fransk) 3. desember 2015
Istituto Italiano di cultura di Oslo (italiensk)
6. november 2014
Russkiy Mir Foundation (russisk) 21. mai 2019
Ministerio de Educación y Formación professional (spansk) 7. mai 2019

Med samarbeidspartnere mener vi de vi har inngått en intensjonsavtale med./Partners with whom we have signed a memorandum of understanding.

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.06.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret