Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 15 Januar 2018 Til 21 Januar 2018
15.Januar.2018  
Ingen aktiviteter for denne dagen16.Januar.2018  
Ingen aktiviteter for denne dagen17.Januar.2018  
Ingen aktiviteter for denne dagen18.Januar.2018  
Ingen aktiviteter for denne dagen19.Januar.2018  
Ingen aktiviteter for denne dagen20.Januar.2018  
Ingen aktiviteter for denne dagen21.Januar.2018  
Ingen aktiviteter for denne dagenKontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret