Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 13 Januar 2020 Til 19 Januar 2020
13.Januar.2020  
Ingen aktiviteter for denne dagen14.Januar.2020  
Ingen aktiviteter for denne dagen15.Januar.2020  
Ingen aktiviteter for denne dagen16.Januar.2020  
Ingen aktiviteter for denne dagen17.Januar.2020  
Ingen aktiviteter for denne dagen18.Januar.2020  
Ingen aktiviteter for denne dagen19.Januar.2020  
Ingen aktiviteter for denne dagenViktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret