Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 20 Mai 2019 Til 26 Mai 2019
20.Mai.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen21.Mai.2019  
08:00-15:00 Signering av intensjonsavtale

Sted: St. Petersburg, Russland  
Innlagt av: Tina Buckholm 22.Mai.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen23.Mai.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen24.Mai.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen25.Mai.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen26.Mai.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagenViktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret