Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Vis uke

Fra 9 Desember 2019 Til 15 Desember 2019
09.Desember.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen10.Desember.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen11.Desember.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen12.Desember.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen13.Desember.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen14.Desember.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen15.Desember.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagenViktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret