Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Lytting


Muntlig kommunikasjon består av både å lytte og snakke, og med dokumentet Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (2012) fikk vi også et nødvendig og forsterket fokus på lytteferdigheten. I møtet med lyttetekster trengs strategier eller metoder for å lette forståelsen, enten det gjelder å forberede (før-fase), overvåke (underveis-fase) eller bearbeide (etter-fase) det hørte. Kurset fokuserer på oppøving av elevenes lytteforståelse gjennom variert og elevaktiviserende arbeid med lyttetekster.

″Framtung″ undervisning (før lytting) som aktiviserer elevenes forkunnskaper, sies å være den viktigste enkeltfaktoren for forståelse. Å forberede elevene mentalt på emnet vil dermed gi kognitiv avlasting i forståelse av en lyttetekst og styrke deres evne til å organisere innhold, huske og anvende dette senere. Talt språk er flyktig og oppfattelse krever konsentrasjon, spesielt når det er snakk om et fremmed språk. Underveis i lyttingen bør det derfor gis støtte i form av begrensede, konkrete og aktiviserende lytteoppdrag. I etter-lyttingsfasen legges det opp til at elevene på ulike måter får vist sin lytteforståelse.

Dette kurset kan ses i sammenheng med kurset Muntlig produksjon og interaksjon

Se også fremmedspråksenterets ressurs:
Metodiske tips for øving av muntlige ferdigheter (Lytting)

For mer informasjon, kontakt:
info@fremmedspraksenteret.no

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 03.04.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret