Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Felles språklærerdag

Fra:  23. Mars 2019 08:00  
Til:  23. Mars 2019 16:00
Sted:  Oslo
 
 

FTS-Norge inviterer til felles språklærerdag lørdag 23. mars 2019.

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 12.02.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret