Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Læringsressurser


Fremmedspråksenteret utarbeider læringsressurser som supplement til læreverkene i engelsk og fremmedspråk. 

Du kan bruke VÅR DATABASE til å søke i læringsressursene. Her velger du knappen "Søk etter læringsressurser" i menyen til venstre.

Du kan også gå direkte til ressurser som vi har lagd for de ulike aldersgrupper og fag. Vi har i tillegg utviklet metodiske tips for arbeid med de grunnleggende ferdighetene, som du også finner i menylisten. Til slutt finner du den reviderte og digitaliserte utgaven av Den europeiske språkpermen.  

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.04.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret