Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Julekalender for barnetrinnet


Fremmedspråksenteret lanserer i år en julekalender for småskoletrinnet. Denne består av 11 forskjellige oppgaver. Kalenderen er gratis, og kan lastes ned. Oppgavene er laget med bakgrunn i kompetansemålene i engelsk etter 2 trinn. La elevene få leke seg med engelsk gjennom adventstiden. Små drypp av engelsk i hverdagen, mens elevene teller ned dagene til jul!

Julekalender julebord_2_barnetrinnet_200.jpg

Oppgave 1 (Language Bag)
Oppgave 2 (Colour Worm)
Oppgave 3 (Feelings)
Oppgave 4 (Word Puzzles)
Oppgave 5 (Place the Mouse)
Oppgave 6 (Weather Memory)
Oppgave 7 (Animal Dice Game)
Oppgave 8 (The Three Billy Goats Gruff)
Oppgave 9 (Snowman Game)
Oppgave 10 (Rainbow)
Oppgave 11 (Animal Song)
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 01.12.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret