Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Den europeiske språkpermen


Den europeiske språkpermen er et didaktisk verktøy for språklæring. Det finnes to norske versjoner av permen, én for 6-12 år og én for 13-18 år. Permene og de tilhørende sjekklistene kan skrives ut eller fylles ut digitalt.

Språkpermene består av tre hoveddeler: Språkpass, Språkbiografi og Språkmappe. Eleven bygger opp sin språkperm over tid ved hjelp av arbeidsarkene i språkbiografien og egne produkter i språkmappen, og dokumenterer med jevne mellomrom sin utvikling i språkpasset.

Språkbiografien rommer blant annet sjekklister for egenvurdering av de fem delferdighetene lesing, skriving, lytting, muntlig samhandling og muntlig produksjon.

I sjekklistene opereres det med seks nivåer for vurdering av språkferdighetene: A1+A2, som er basisbruker, B1+B2, som karakteriserer en selvstendig bruker og C1+C2, som kjennetegner en avansert bruker. Disse sjekklistene er imidlertid skilt ut og presenteres for seg i et eget skjema for hver av permene. Sjekklistene for begge permene foreligger på begge målformer og på engelsk. For Europeisk språkperm 13-18 er sjekklistene i tillegg oversatt til språkene fransk, spansk og tysk.

SPRAKP_6-12_10_BM-FORSIDE_200.jpg   1_SPRAKP__13-18_SPRAKBIOGRAFI_INTERAKTIV_14_BM_200.jpgAktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret