Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


Språkpermdokumentene er tilrettelagt for både digital utfylling og utskrift
(ved digital utfylling – ikke klikk «uthev eksisterende felt»/«Highlight Existing Fields»)

Europeisk språkperm 13-18
Bokmål Nynorsk

 

Sjekklister
Bokmål A1 A2 B1 B2 C1 C2
Nynorsk  A1 A2 B1 B2 C1 C2
Engelsk A1 A2 B1 B2 C1 C2
Fransk  A1 A2 B1 B2 C1 C2
Spansk  A1 A2 B1 B2 C1 C2
Tysk  A1 A2 B1 B2 C1 C2
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 13.03.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret