Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


Språkpermdokumentene er tilrettelagt for både digital utfylling og utskrift
(ved digital utfylling – ikke klikk «uthev eksisterende felt»/«Highlight Existing Fields»)

Europeisk språkperm 6-12
Bokmål Nynorsk

 

Sjekklister
Bokmål A1 A2 B1
Nynorsk  A1 A2 B1
Engelsk  A1 A2 B1
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 13.03.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret