Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Lærerhåndbok for Europeisk språkperm 6-12
Denne lærerhåndboka gir en kort bakgrunnsbeskrivelse av hva en europeisk språkperm er og noen forslag til konkret bruk av permen.
Lærerhåndbok for Europeisk språkperm 13-18
Denne lærerhåndboka gir en kort bakgrunnsbeskrivelse av hva en europeisk språkperm er og noen forslag til konkret bruk av permen.
LAST NED
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 17.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret