Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Engelsk - Barnetrinn
Leseveiledning i engelsk Communicare (tidsskrift)
Metodiske tips for lesing Den europeiske språkpermen (6 - 12)
Metodiske tips for skriving Fokus på språk (publikasjon)
Skriving - sirkelmodell SKOLE I PRAKSIS (videoer)
Metodiske tips for muntlig  
Metodiske tips for ordinnlæring  
Metodiske tips for innlæring av strukturer  
Speak with us (Ressursen består av et hefte med 10 kort med forslag til hvordan man kan ordlegge seg på engelsk i overgangssituasjoner som er i klasserommet.)  
Læringsressurser (søkebase)  
Adventskalender  
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 24.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret