Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Engelsk - Studieforberedende og Yrkesfag
Metodiske tips for lesing Communicare (tidsskrift)
Metodiske tips for skriving Den europeiske språkpermen (13 - 18)
Metodiske tips for muntlig Fokus på språk (publikasjon)
Metodiske tips for ordinnlæring Skole i praksis (videoer)
Metodiske tips for innlæring av strukturer  
Læringsressurser (søkebase for alle språk)  
Undervisningsopplegg med yrkesretting og relevans (YF)  
Lyttetekster med allment innhold (STF og YF)  
Lyttetekster med yrkesfaglig innhold (YF)  
Fabulous Films - filmressurs for YF og STF  
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 15.06.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret