Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Tips og opplegg til fremmedspråkundervisningen


http://www.flickr.com/photos/livingos/with/2476125646/ Creative CommonsHer finner du undervisningstips og -opplegg for fremmedspråk nivå I, II og III. Tipsene og oppleggene er forankret i læreplanens kompetansemål og tenkt som supplement til eksisterende læreverk. Innholdet er kvalitetssikret av våre rådgivere. Du finner tipsene og oppleggene i menyen til venstre.

Vi er stadig ute etter nye tips og opplegg til fremmedspråkundervisningen, og vi oppfordrer alle til å bidra med ideer. Ta gjerne kontakt med info@fremmedspraksenteret.no, så hører du fra oss!

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret