Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Undervisningsressurser for kinesisk nivå I
Pinyin - øvelser - Aktiviteten handler om å hjelpe elevene til å øve på uttale av pinyin
Hvem er Konfucius?
Keiserens bud
Kànbìng 看病 (Legebesøk)
"På Besøk" (看朋友)
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 08.04.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret