Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer
Her finner du noen tips til å variere arbeidet med ordinnlæring på nivå I. Vi har delt inn tipsene i tre kategorier: "Introduksjon", "Repetisjon (uten forberedelse)" og "Repetisjon (med forberedelse)". Lykke til!


Introduksjon
Ordkategorier - Dette er en førlesingsaktivitet som egner seg godt til å introdusere et nytt tema. Elevene finner ut av betydningen av utvalgte ord fra en tekst og deler inn ordene i kategorier.
Løpediktat - Fram med løpeskoene, her skal det læres nye ord! Elevene konkurrerer om å «flytte» ord fra den ene siden av klasserommet til den andre siden så raskt – og bra – som mulig.
Lytt etter ditt ord - Elevene skal lytte etter bestemte ord i en tekst som blir lest opp. Aktiviteten egner seg godt for å introdusere et nytt tema elevene skal jobbe med.
Ord- og bildememory - I dette memoryspillet matcher elevene bildekort med passende ord (eller uttrykk).
Bildebingo - Bingo er enkelt å bruke for å introdusere nye ord eller for å repetere kjent vokabular.
Ordsmekken - Klassen deles opp i to lag som konkurrerer mot hverandre om å «smekke» flest ord.
Klistrestafett - Elevene konkurrerer om å klistre ord på ulike gjenstander så raskt som mulig.
Våre viktigste ord - Elevene utarbeider et felles ordforråd knyttet til et selvvalgt tema. Aktiviteten inviterer til å reflektere over ord og ordvalg.
Tematisk ordplakat - Elevene lager ordplakater rundt et bestemt tema. Hvert ord illustreres, plakatene vises i klassen.
Vokabular-ark - Nytt tema, nye ord. Elevene jobber intensivt med nytt vokabular idet de lager «vokabular-ark».

Til toppen


Repetisjon (uten forberedelse)
Vokabularball - En aktivitet som man fort kan bli svett av. Elevene må gjette ord og kan tjene ekstrapoeng hvis de er flinke til å få ballen i mål.
Tematisk ordkonkurranse - Elevene konkurrerer om å skrive ned så mange unike ord som mulig knyttet til et kjent tema.
Jeg ser noe du ikke ser... - En av elevene tenker på en gjenstand i eller utenfor klasserommet. De andre i klassen kappes om å gjette hvilken gjenstand eleven har i tankene.
Jeg pakker min koffert... - Mange kjenner «Jeg pakker min koffert…». Aktivteten egner seg utmerket for å befeste ord knyttet til et tema elevene har jobbet med. Leken kan lett varieres.
Hopp i havet! - «Hopp i havet» er et kortspill som egner seg godt til å lære tall på målspråket. Varianten vi har beskrevet her kan spilles med en vanlig kortstokk, men du kan også lage dine egne kort.
Solgt til høystbydende - Elevene deltar på en auksjon og repeterer tall.
Blindeleken - Ta sansene i bruk! Blindeleken er en taktil samarbeidsaktivitet hvor elevene repeterer ord på en lekende måte.
Hvorfor sier selgerern "NEI"? - En innkjøpsaktivitet med en vri: Elevene skal handle varer, men ut fra visse kriterier vil de få et «NEI» fra forhandler. Målet med aktiviteten er å ta i bruk begreper óg å finne ut hvorfor man ikke får handle visse varer.
Hangman - Hangman er et kjent hjernetrimspill som fungerer både i par og i større grupper. En elev tenker på et bestemt ord, de andre elevene foreslår bokstaver.
Rundt og rundt - Her går det fort i svingene, så det er bare å henge seg på! Elevene repeterer tall i plenum.
Ett ord - fire hint - Elevene skal gjette så mange ord som mulig på to minutter. De får maks fire hint per ord.
Hvem eller hva er jeg? - Elevene beskriver en person, et dyr eller en gjenstand. De andre elevene må gjette hvem eller hva det er snakk om.
Regnerally - Elevene bruker ulike tall og regnearter for å komme fram til et bestemt tall.
Ordspå - Elevene lager en ordspå som de bruker for å repetere vokabular.
Hva snakker du om? - Elevene jobber i par og beskriver ord som står på tavlen.

Til toppen


Repetisjon (med forberedelse)
Loop - Elevene får utdelt lapper med et spørsmål og et svar. Men: spørsmålene og svarene hører ikke sammen. Hvem har rett svar til rett spørsmål? Finn ut av det i loopen!
 Quiz og bytt - Opp og stå. Elevene går rundt i klasserommet og stiller spørsmål til hverandre.
Vokabularquiz - I denne aktiviteten repeterer elevene vokabular gjennom en omvendt vokabularquiz: Elevene får et svar og må stille et (passende) spørsmål. Quizen omfatter svar med forskjellig vanskegrad og forskjellig poengsum, så her ligger det til rette for å satse!
Cowboyduellen - Pass på! Her skytes det fra hoftene! Elevene blir til cowboyer og utfordrer hverandre på å oversette ord eller fraser så raskt som mulig.
Tallbrettet - Elevene repeterer tall i relevante sammenhenger.
Powerpointpuzzle - Skjerp blikket! Deltakerne konkurrerer om å gjette fortest mulig hva bildet bak puslespillbiter forestiller, mens stadig større deler av bildet åpenbares.
Fire på rad - Fire på rad er et kjent spill som egner seg godt for å repetere vokabular. Spillet har en strategisk komponent som gjør det ekstra spennende å lære ord.
Magisk kvadrat - Fyller ut vår magiske ordkvadrat, summen blir alltid 34 – uansett hvilken rad, spalte eller diagonal du velger. Bare prøv!
Terningen har talt - Elevene kaster terninger. Terningene bestemmer hvilke ord de må gjette eller oversette. Aktiviteten egner seg både til repetisjon av kjente ord og introduksjon av nytt vokabular.
Vokabularkast - En terningkastaktivitet for å repetere tematiske ord og sette de i kontekst.
Tegnediktat - Elevene beskriver bilder slik at de kan «kopieres». Aktiviteten egner seg godt for å feste beskrivende adjektiver.
Ordkjeden - Elevene får utdelt store ark med et bilde og et ord. Men: bildene og ordene hører ikke sammen, og elevene må gå rundt i klasserommet for å finne bildet som passer til ordet

Til toppen

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 17.03.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret