Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Bildebingo bildebingo_200.jpg
 Arbeidsform Plenum
 Tidsbruk 10-15 minutter
 Ferdighet Muntlig
Du trenger Bingobrett (mal)
Bildebingo
Bingo er enkelt å bruke for å introdusere nye ord eller for å repetere kjent vokabular.
Skritt for skritt
  • Læreren bruker maLEN til å lage fire ulike bildebingobrett med 3 x 3 ruter. Du trenger i alt 18 forskjellige bilder/ord. Bingobrettene må brettes i midten. Bildene står da på forsiden, ordene på baksiden.
  • Kopier opp like mange bingobrett som det er elever i klassen. Det vil være flere elever i klassen som har samme brett. I tillegg trenger du et sett med litt større kopier av bildene som du kan vise til klassen. Alternativt kan bildene vises på skjermen.
  • Læreren starter med å vise fram et tilfeldig trukket bilde. Elevene som har bildet på sine brett, krysser av ruten, snur brettet og sier ordet høyt. Slik blir de kjent med nye ord. Hvis ordene allerede er kjent, bør elevene først prøve å si ordet høyt uten å snu brettet.
  • Slik fortsetter aktiviteten til de første elevene som har fullt brett (eller f.eks. tre på rad, et kryss), roper «BINGO».

Det er også mulig å bruke klokkeslett istedenfor bilder.

Elevene kan evt. selv lage bingobrett med utgangspunkt i en tekst som inneholder en del ukjente ord. Disse ordene fordeles på brettene, og teksten leses høyt i klassen til noen roper «BINGO».
Høyere nivå
Faglig sterke elever kan få utdelt bingobrett uten ord på baksiden. De kan evt. selv fylle ut rutene.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret