Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Klistrestafett klistrestafett_200.jpg
 Arbeidsform Grupper, bevegelse
 Tidsbruk 5 - 10 minutter
 Ferdighet Muntlig, lesing
Du trenger Lapper (post-its)
Klistrestafett
Elevene konkurrerer om å klistre ord på ulike gjenstander så raskt som mulig.
Skritt for skritt
  • Læreren deler klassen opp i grupper på fem-seks elever. Hver gruppe får utdelt samme sett med lapper (post-its). Læreren skriver enkeltord på lappene – enten gjenstander (i eller utenfor klasserommet) eller for eksempel farger.  Hvis målet med aktiviteten er å introdusere nye ord, kan læreren sørge for å plassere passende gjenstander i rommet før timen starter.
  • Hver gruppe skal ha like mange lapper, og det skal være minst én lapp per elev. Elevene får noen minutter til å snakke om ordene på lappene og finne ut hva som er hva, fordele lappene seg imellom og bestemme seg for hvem som går først i stafetten.
  • Stafetten starter når læreren gir tegn. Elevene som er pekt ut som førstemann av hver sin gruppe tar lappen sin, finner fram til den betreffende gjenstanden så fort som mulig og løper tilbake til gruppen sin for å sende neste elev av gårde.
  • Gruppen som har klart å kvitte seg med lappene først, kåres til klassens klistremestre.
  • Læreren oppsummerer aktiviteten med å skrive ordene og deres betydning på tavlen.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret