Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Ordsmekken ordsmekken_200.jpg
 Arbeidsform Plenum, bevegelse
 Tidsbruk 10-15 minutter
 Ferdighet Muntlig
Du trenger Fluesmekk e.l.
Ordsmekken
Klassen deles opp i to lag som konkurrerer mot hverandre om å «smekke» flest ord.
Skritt for skritt
  • Læreren har fylt tavlen med (enkle, vanskelige, korte, lange, kjente og/eller ukjente) ord.
  • Klassen deles opp i to store grupper som samles i hvert sitt hjørne i klasserommet. En elev fra hver gruppe kommer fram. Elev A får en fluesmekk, elev B velger et ord som står på tavlen. Ordet kan bli sagt på målspråket (hvis det er nye ord) eller på norsk (hvis det er kjente ord). Så snart elev A har smekket til riktig ord, velger elev B et nytt ord.
  • Målet er å smekke til så mange riktige ord som mulig på ett minutt. Læreren noterer ett poeng for hvert ord som er riktig.
  • Når tiden er omme, bytter elev A og B roller og smekken bytter eier. Når elev A og B er ferdige med sin smekkeduell, kommer to nye elever frem.
  • Slik fortsetter aktiviteteten til alle elever har stått foran klassen. Laget som har klart å smekke seg til flest ord, vinner.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret