Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Tematisk ordplakat tematisk_ordplakat_200.jpg
 Arbeidsform Grupper, spill
 Tidsbruk En skoletime
 Ferdighet Skriftlig
Du trenger Store ark, tegnestifter osv.
Tematisk ordplakat
Elevene lager ordplakater rundt et bestemt tema. Hvert ord illustreres, plakatene vises i klassen.
Skritt for skritt
  • Læreren deler elevene inn i grupper på to til fire.
  • Elevene velger tema for plakaten sin. Temaet kan være helt fritt, eller læreren kan begrense valget til f.eks. reisemål, kjente personer, høytider osv. Et alternativ er at elevene lager en illustrert handleliste til en fest eller til en bestemt rett.
  • Plakaten skal bestå av en overskrift (temaet) og minst ti ulike ord som er relatert til temaet. Hvert ord illustreres med et bilde eller med en tegning.
  • Hver gruppe presenterer sin plakat kort for resten av klassen (på slutten av timen).

Tips! For å synliggjøre elevenes språkkompetanse kan plakatene gjerne være flerspråklige, altså på norsk, engelsk, fransk/spansk/tysk og evt. ett eller flere språk som elevene bruker hjemme.

Høyere nivå
Faglig sterke elever kan i presentasjonen sin gå nærmere inn på likheter og ulikheter mellom norsk, engelsk, målspråket og evt. andre språk de behersker.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret