Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Våre viktigste ord vare_viktigste_ord_200.jpg
 Arbeidsform Grupper
 Tidsbruk 10-15 minutter
 Ferdighet Muntlig, skriving
Du trenger Mal, ordbøker
Våre viktigste ord
Elevene utarbeider et felles ordforråd knyttet til et selvvalgt tema. Aktiviteten inviterer til å reflektere over ord og ordvalg.
Skritt for skritt
  • Læreren kopierer opp MaLEN og deler elevene inn i grupper på fire.
  • Malen legges i midten, og hver elev får tildelt sitt «felt». Gruppen blir enig om et tema, for eksempel «fotball».
  • Først jobber hver elev for seg. Hun/han finner minst åtte ord som hun/han mener er viktige for å kunne kommunisere om temaet. Elevene må gjerne bruke læreverket eller ordboken.
  • Elevene skriver ordene sine i sine felt. Deretter får elevene i oppdrag å enes om de ti viktigste ordene knyttet til temaet. Diskusjonen kan foregå på norsk. Ordene det er enighet om, skrives i midten – gjerne på norsk og på målspråket.
  • Aktiviteten oppsummeres i plenum. Læreren ber (noen av) gruppene om å presentere sine viktigste ord. Arkene henges opp i klasserommet.

Tips! Aktiviteten kan danne grunnlag for å lage en tematisk ordplakat.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret