Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Vokabular-ark vokabular-ark_200.jpg
 Arbeidsform Individuelt (eller i par)
 Tidsbruk 15 - 20 minutter
 Ferdighet Skriving (og muntlig)
Du trenger A4-ark (mal)
Vokabular-ark
Nytt tema, nye ord. Elevene jobber intensivt med nytt vokabular idet de lager «vokabular-ark».
Skritt for skritt
  • Læreren finner en passende tekst til et tema og markerer ti nye ord som elevene skal lære. Læreren kopierer opp teksten eller viser den på skjermen.
  • Elevene jobber individuelt eller i par. De velger fem av de ti utvalgte ordene og lager et vokabular-ark til hvert ord. I midten av arket skriver de selve ordet, øverst en definisjon av ordet, til høyre en kort eksempelsetning, nederst visualiserer elevene ordet med hjelp av en tegning og til slutt skriver de ordets motsetning nederst til venstre. (I noen tilfeller kan det være litt vanskelig å finne en god motsetning til ordet, dette kan evt. tas opp i plenum i etterkant av øvelsen.)
  • Når elevene er ferdige henges arkene på tavlen, hvert ord for seg. Lærer oppsummerer aktiviteten i klasserommet idet hun/han trekker fram noen av beskrivelsene.
Tipset er hentet fra nettstedet www.learningtasks.weebly.com.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret