Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Cowboyduellen cowboyduellen_200.jpg
Arbeidsform Par, bevegelse
Tidsbruk 5 minutter
Ferdighet Muntlig
Du trenger Ark med ord
Cowboyduellen
Pass på! Her skytes det fra hoftene! Elevene blir til cowboyer og utfordrer hverandre på å oversette ord eller fraser så raskt som mulig.
Skritt for skritt
  • Læreren klargjør ark med ord eller fraser. Ark med bilder er også mulig.
  • Elevene jobber i par. Hver elev får utdelt minst to ark.
  • Elevene står inntil hverandre rygg mot rygg og holder et av arkene foran seg. De tar tre skritt fra hverandre mens de (sammen) sier 3-2-1 på målspråket, snur seg brått og oversetter høyt ordet på motstanderens ark.
  • Eleven som sier ordet først, får arket fra sin motstander. Elevene finner seg en ny motspiller og duellen starter på nytt.
  • Når tiden er ute, stopper læreren aktiviteten; eleven med flest ark vinner.
Høyere nivå
Læreren deler elevene i to eller tre større grupper og sørger for at de faglig sterke elevene befinner seg i samme gruppe. Aktiviteten foregår på samme måte.
Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 26.01.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret