Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Fire på rad Bilde av
Arbeidsform Par
Tidsbruk 10 minutter
Ferdighet Muntlig
Du trenger Bilde-/ordmal
Fire på rad
Fire på rad er et kjent spill som egner seg godt for å repetere vokabular. Spillet har en strategisk komponent som gjør det ekstra spennende å lære ord.
Skritt for skritt
Lærer fyller malen med bilder (eller ord på norsk) og lager nok kopier. Det er 49 ruter i malen, men samme bilde (eller ord) kan brukes flere ganger.
Elevene konkurrerer to og to mot hverandre. Elev A begynner med å velge en rute og si ordet på målspråket. Hvis svaret er riktig, setter hun/han et kryss og turen går videre til elev B. Elev B bruker en annen farge.
Når en av elevene har krysset av fire ruter på rad, får hun/han fem poeng.
Eleven som har flest poeng når det har gått ti minutter, vinner.
Høyere nivå
Aktiviteten egner seg for alle nivåer. Det kan være lurt å plassere elever som har et høyt nivå i samme gruppe slik at de kan utfordre hverandre. De kan også få i oppgave å lage en setning med utgangspunkt i bildet/ordet.
Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 26.01.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret