Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Hva snakker du om? hva_snakker_du_om_200.jpg
Arbeidsform Par
Tidsbruk 10 minutter
Ferdighet Muntlig
Du trenger -
Hva snakker du om?
Elevene jobber i par og beskriver ord som står på tavlen.
Skritt for skritt
  • Læreren skriver ti til femten ord på tavlen.
  • Elevene jobber i par. Elev A begynner med å beskrive et ord som står på tavlen. Elev B må gjette hvilket ord det er snakk om. Når elev B har gjettet riktig, byttes rollene.
  • Aktiviteten fortsetter til alle ordene er beskrevet.
Et alternativ er at elevparene må beskrive så mange som mulig ord innenfor en viss tidsramme. Elevparet som har kommet lengst, har vunnet.
Høyere nivå
Læreren kan lage tre «blokker» med ord med ulik vanskegrad. Elevene kan selv velge fra hvilken blokk de velger sine ord.
 
Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 26.01.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret