Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Powerpointpuzzle powerpointpuzzle_200.jpg
Arbeidsform Plenum
Tidsbruk 5 til 10 minutter
Ferdighet Muntlig
Du trenger Powerpointmal
Powerpointpuzzle
Skjerp blikket! Deltakerne konkurrerer om å gjette fortest mulig hva bildet bak puslespillbiter forestiller, mens stadig større deler av bildet åpenbares.
Skritt for skritt
Lærer tar utgangspunkt i malen (se vedlegg) og forbereder et PowerPoint-dokument. Det settes inn ett tematisk bilde per lysbilde. Størrelsen på bildet tilpasses, slik at bildet dekker alle puslespillbitene. Deretter skjules bildet bak puslespillbitene ved å høyreklikke og velge «plasseres lengst bak».
I timen viser læreren PowerPointen. Målet for elevene er å være den første til å si på målspråket hva bildet forestiller.
Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 26.01.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret