Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Quiz og bytt quiz_og_bytt_200.jpg
Arbeidsform Plenum
Tidsbruk 10 minutter
Ferdighet Muntlig
Du trenger Mal
Quiz og bytt
Opp og stå. Elevene går rundt i klasserommet og stiller spørsmål til hverandre.
Skritt for skritt
  • Læreren forbereder lapper med spørsmål, se MaLEN. Du trenger like mange lapper som det er elever i klassen.
  • Spørsmålene kan være åpne (f.eks.: Hvilken farge liker du?) eller lukkede (med fasit). Begge varianter egner seg godt til repetisjon av ordforrådet.
  • Elevene får hver sin lapp, reiser seg og finner en partner. Elev A stiller sitt spørsmål til elev B, elev B svarer og stiller sitt eget spørsmål til elev A. Hvis de ikke vet svaret, så kan de evt. hjelpe hverandre med utgangspunkt i fasit.
  • Når begge har stilt sitt spørsmål, bytter elevene lapp og finner en ny quizpartner. (I og med at elevene bytter lapper, kan de oppleve å møte samme spørsmål flere ganger. Det er uproblematisk og styrker ordinnlæringen.)
  • Aktiviteten avsluttes når læreren mener at mange nok har fått snakket med hverandre.
Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 26.01.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret