Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Tallbrettet tallbrettet_200.jpg
Arbeidsform Plenum
Tidsbruk 10 til 15 minutter
Ferdighet Regning, muntlig
Du trenger Tallbrett (mal)
Tallbrettet
Elevene repeterer tall i relevante sammenhenger.
Skritt for skritt
  • Læreren forbereder tallbrettet, se vedlegg. Brettet består av tre kolonner. I den ene kolonnen skriver læreren elevenes navn, i de to andre kolonenne skriver elevene hhv. tall og tall med ord. Du trenger like mange brett som det er elever i klassen.
  • Før du deler ut arkene ber du elevene om å notere et bestemt klokkeslett (eller et årstall, beløp, telefonnummer osv.) på en liten lapp. Denne huskelappen må elevene beholde for seg.
  • Når elevene har fått hver sitt brett går de rundt i klassen for å spørre sine medelever hvor mye klokken er. De skriver ned klokkeslettet de hører med tall og med ord før de går viderer. Elevene skriver ned så mange klokkeslett som de rekker.
  • Når tiden er ute, skriver hver elev sitt eget klokkeslett på tavlen. På denne måten kan elevene selv kontrollere om de har fyllt ut tallbrettet riktig.
Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 26.01.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret