Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Tegnediktat tegnediktat_200.jpg
Arbeidsform Par
Tidsbruk 10 til 15 minutter
Ferdighet Muntlig
Du trenger Ark med bilder, penn og papir
Tegnediktat
Elevene beskriver bilder slik at de kan «kopieres». Aktiviteten egner seg godt for å feste beskrivende adjektiver.
Skritt for skritt
  • Læreren velger to forskjellige bilder.
  • Elevene jobber i par. Hvert par får to bildeark.
  • Elevene setter seg rygg mot rygg. Elev A begynner med å beskrive bildet på sitt ark. Elev B «kopierer» bildet med utgangspunkt i instruksene fra elev A.  
  • Når bildet er ferdig, bytter elevene roller. Når bildene er ferdige, sammenlikner elevene original og kopi.
Høyere nivå
Faglig sterke elever kan få flere bilder eller bilder som er vanskeligere å beskrive. Det er også mulig å variere oppdraget, for eksempel idet elev A får en tegning av en by med visse bygninger (stort tårn, skolebygg, rekkehus osv.) og elev B får en tegning av samme by uten disse bygningene. Elev A må så gi nøyaktige instrukser mht. plassering, størrelse osv.
Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 26.01.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret