Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Blindeleken blindeleken_200.jpg
 Arbeidsform Par, bevegelse
 Tidsbruk 10 - 15 minutter
 Ferdighet Muntlig
Du trenger Bind for øynene
Blindeleken
Ta sansene i bruk! Blindeleken er en taktil samarbeidsaktivitet hvor elevene repeterer ord på en lekende måte.
Skritt for skritt
  • Læreren deler opp klassen i par. Til hvert par trengs et bind for øynene.
  • Elev A skal ha bind for øynene. Elev B leier elev A rundt i klasserommet (eller i et annet rom) og velger ut ting elev A skal gjette hva er på målspråket.
  • Etter noen minutter gir læreren signal om at elevene skal bytte roller.
Høyere nivå
Læreren samler ti eller femten gjenstander på et bord. Eleven som er sterkest faglig sett går først (mens den andre eleven i paret ser på) og prøver å gjette så mange som mulig riktige gjenstander under ett minutt. Elevene bytter etter ett minutt.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret