Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Ett ord - fire hint et_ord_fire_hint_200.jpg
Arbeidsform Grupper
Tidsbruk 15 - 20 minutter
Ferdighet Muntlig
Du trenger Lapper
Ett ord – fire hint
Elevene skal gjette så mange ord som mulig på to minutter. De får maks fire hint per ord.
Skritt for skritt
  • Elevene deles inn i grupper på fire. Hver elev får utdelt like mange lapper som det er grupper i klassen.
  • Elevene skriver (hver for seg) et ord fra målspråket øverst på lappene – samme ord på hver lapp. Under ordet skriver hun/han fire stikkord (hint) som beskriver det valgte ordet.
  • Læreren samler inn lappene og fordeler dem på gruppene slik at hver gruppe har en bunke med forskjellige lapper. Bunken plasseres opp-ned midt på bordet.
  • Hver gruppe deles opp i to lag, eleven spiller to mot to. Hvert lag får to minutter på seg til å gjette så mange ord som mulig. Lag A starter. En av elevene trekker en lapp og lager setninger som inneholder stikkordene, den andre eleven må gjette hvilket ord som står på lappen. Når hun/han har gjettet ordet, er det hennes/hans tur til å trekke en lapp. Når det har gått to minutter, er det lag B sin tur.
  • Lagene får ett poeng per ord. De kan si «pass», men det medfører et minuspoeng.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret