Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Hvem eller hva er jeg? hvem_eller_hva_er_jeg_200.jpg
Arbeidsform Individuelt, plenum
Tidsbruk 15 - 20 minutter
Ferdighet Skriving, muntlig
Du trenger Penner og papir
Hvem eller hva er jeg?
Elevene beskriver en person, et dyr eller en gjenstand. De andre elevene må gjette hvem eller hva det er snakk om.
Skritt for skritt
  • Elevene velger en person, et dyr eller en gjenstand. De lager en kort beskrivelse (ca. ½ A4-side) – og uten å bruke ordet på personen, dyret eller gjenstanden i teksten. De første setningene bør ikke røpe for mye. Fasiten skriver de nederst på arket.
  • Læreren samler inn alle tekstene og leser dem høyt. Elevene skriver ned hva de tror fasiten er på et A4-ark og viser den til resten av klassen.
  • Tekstforfatteren sier hva det riktig svaret er, og hver elev som har skrevet riktig svar på arket sitt får ett poeng.
  • Vinneren kåres når alle tekstene har blitt lest opp.
Høyere nivå
Aktiviteten kan med fordel gjennomføres i mindre grupper når det er mange elever. Faglig sterke elever kan i så fall plasseres i samme gruppe og få en mer avansert oppgave. De kan f.eks. beskrive noe abstrakt, en historisk person eller en oppfinnelse.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret