Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Kvifor seier seljaren "NEI"? hvorfor_sier_selgeren_nei_200.jpg
Arbeidsform Plenum
Tidsbruk 10 - 15 minutt
 Ferdigheit Munnleg
Du treng -
Kvifor seier seljaren "NEI"?
Ein innkjøpsaktivitet med ein vri: Elevane skal handle varer, men ut frå visse kriterium vil dei få NEI frå forhandlaren. Målet med aktiviteten er å ta i bruk omgrep og finne ut kvifor ein ikkje får handle visse varer.
Skritt for skritt
  • Læraren er forhandlar på marknaden og styrer aktiviteten. Ho/han bestemmer kriteria på førehand, til dømes at ein ikkje får handle varer med ein bestemt farge (t.d. alt som er gult), av ein bestemt kategori (t.d. frukt) eller som inneheld visse bokstavar (t.d. i og/eller o).
  • Elevane er kundar og spør etter tur forhandlaren om ulike varer.
  • Læraren svarer
    • bekreftande om vara oppfyller kriteria
    • avkreftande om vara ikkje oppfyller kriteria.
  • Aktiviteten er over idet nokon finn ut kvifor dei ikkje får handle visse varer.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret