Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Eg ser noko du ikkje ser … jeg_ser_noe_du_ikke_ser_200.jpg
 Arbeidsform Plenum
 Tidsbruk 10 - 15 minutt
 Ferdigheit Munnleg
Du treng Lappar
Eg ser noko du ikkje ser …
Elevene konkurrerer om å skrive ned så mange unike ord som mulig knyttet til et kjent tema.
Skritt for skritt
  • Læraren ber elevane om å tenkje på ein gjenstand i eller utanfor klasserommet.
  • Elevane skriv ned ordet på ein lapp (på målspråket) og brettar lappen saman slik at ingen andre kan sjå det.
  • Ein av elevane startar. Ho/han begynner med å gi eit hint, til dømes: «Eg ser noko du ikkje ser, og det er knallgult!».
  • Dei andre elevane stiller ja/nei-spørsmål etter tur.
  • Når ein elev har gjetta rett, er det hennar/hans tur til å tenkje på ein gjenstand.
Høgare nivå
I staden for å tenkje på konkrete gjenstandar kan elevane tenkje på eit abstrakt omgrep, eit bursdagsønske, ein bestemt forfattar eller liknande. Elevane kan gjerne vere med på å bestemme kva type ord det skal gjettast på.

For å utfordre elevane ekstra kan ein òg snu på leiken: Ein elev får ein lapp med eit bestemt ord på panna. Ho/han må stille spørsmål til resten av klassen heilt til ho/han har funne ut kva ord det dreier seg om.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret