Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Ordspå ordspa_200.jpg
Arbeidsform Plenum
Tidsbruk 10 til 15 minutter
Ferdighet Muntlig, skriving
Du trenger Firkantede ark
Ordspå
Elevene lager en ordspå som de bruker for å repetere vokabular.
Skritt for skritt
  • Lærer tar med firkantede ark til alle elevene i klassen.
  • Elevene bretter hver sin spå. De velger åtte ord på målspråket som de skriver på innsiden av flikene. Oversettelsen til norsk skriver de synlig på utsiden av flikene.
  • Når elevene er ferdige, går de rundt i klassen for å teste andre elevers ordforståelse. Elev A sier et tall mellom 0 og 10. Elev B teller fram til dette tallet og viser (eller sier) en glose på norsk; elev B svarer. Hvis svaret er riktig, byttes rollene.
  • Når begge elevene har svart, bytter de spå og finner de nye spåkamerater.
Høyere nivå
Faglig sterke elever kan skrive fire temaer ytterst og mer utfordrende ord innerst. De danner en egen gruppe og må fortelle hverandre en kort historie basert på temaet og ordene de får opp.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret