Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Reknerally regnerally_200.jpg
Arbeidsform Plenum
Tidsbruk 5 - 10 minutt
Ferdigheit Munnleg
Du treng Store ark, bilete
Regnerally
Elevene bruker ulike tall og regnearter for å komme fram til et bestemt tall.
Skritt for skritt
  • Læraren ber elevane om å foreslå seks tal. Alt etter nivået kan dette vere tal mellom 0 og 10 eller mellom 0 og 100. Desse tala skriv læraren stort og tydeleg på tavla.
  • Læraren skriv endå eit tal på tavla. Dette er måltalet.
  • Konkurransen startar. Elevane bruker tala til å addere, subtrahere, multiplisere og dividere seg fram til måltalet. Det er ikkje lov å bruke andre tal enn dei som står på tavla. Same talet må ikkje brukast fleire gonger, men ikkje alle tal treng å gå inn i reknestykket.
  • Eleven som har komme fram til resultatet først, roper STOPP! og forklarer reknestykket for resten av klassen.
  • Heile øvinga går sjølvsagt for seg på målspråket.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret